CO40 Poachers at dawn

INTRO

MEDELHAVET MARS 2018 På den grekiska ön Altis har det vid årskiftet skett en kupp där en milis har tagit över makten och hotar att slå ut den Grekiska regeringen på fastlandet om kuppen får fortsätta sprida sig. Syftet enligt kuppmakarna är att skapa utbrytarrepubliken Altis. Redan några veckor efter kuppen anhöll Grekland som NATO medlem om stöd av övriga NATO länder då man saknar egna resurser för amfibiska anfall i större omfattning för att anfalla och återupprätta den Grekiska regeringen som styrande organ på ön Altis. Storbritannien valde att sätta upp Task Force MARE bestående av 2:a bataljonen ur Royal Anglian Regiment (2 R ANGLIAN) som sedan tidigare befunnit sig på Cypern som del i BFC (British Forces Cyprus) samt 42 Commando Royal Marines och 2:a bataljonen PARA som har intransporterats för anfallet. TF MARE koncentreras kring flagskeppet HMS QUEEN ELIZABETH som även står för understödet i form av dom nya F-35 Lighting skvadronerna.

TIDGIVNING SAMT TERRÄNGORIENTERING

Vi befinner oss på Altis nordöstra halvö den 4 Mars 2018 kl 05.45 och det är gryning. Terrängen är relativt öppen med mindre skogspartier och samhällen med höjder som skär av terrängpartierna. Skjutavstånden är relativt långa på dom öppna fälten, upp till 1500-2500m men kortas ner till 100-300m i skogspartierna. Vädret är 50% molnigt med molnbas uppe på 2500m, inget regn och kommer bestå så under dagen.

ORIENTERING

MOTSTÅNDAREN

Motståndaren på Altis består av Milisförband som har tagit över Grekiska Arméns utrustning i stort (en del förband bytade helt enkelt sida) vilket innebär att vi möter en relativt kvalificerad fiende, BTR-70, BMP-2 samt T-55 finns i arsenalen på ön. I området runt MOLOS finns merparten av 125:e Infanteriregementet grupperat, detta är ett låg-kvalite infanteriförband främst avsett för försvar med inga bepansrade fordon tilldelade utan endast obepansrade fordon. Någonstans i området runt SOFIA ska 33:e Mekaniserade Bataljonen befinna sig enligt rapporter som vi inte kunnat bekräfta än. Denna bataljon består av BMP-2 och T-55 enheter och bedömningen är att dom är utplacerade där för att agera som QRF åt infanteriregementena på ALTIS ÖSTRA sida. Högst troligt kommer ett framgångsrikt anfall mot MOLOS flygfält trigga ett motanfall av enheter ur 33:e Mek Bn i oklar storlek.

I Plutonens ansvarsområden finns det totalt 3 kända fiendepositioner: MOLOS FLYGFÄLT Fyra nästen (N1-N4 på kartan) bestående av en stor och två små bunkrar i varje, skyddade av taggtråd och på platser dom inte kan verka mot finns det bedömt även minor. Tre 23mm LV kanoner finns placerade runt flygfältet för att skydda mot lågflygande flygplan, bedömningen är att även dessa kan användas mot marktrupp. LIMINORCHI Under sena kvällen fick vi in rapporter från spaning att en infanteripluton har gått i ställningar på dom två höjderna vid LIMINORCHI och börjat gräva ner sig. Dock verkar man inte ha hunnit särskilt långt utan det är värn endast, inga taggtråd,minor eller bunkrar. AGIOS ANDREAS Radarinstallation skyddad av bunkrar och taggtråd, bedömd fiendestorlek i tropps omgång. Radarn har slagits ut under gårdagen så den kommer inte påverka flygets operationer, dock måste fientliga marktruppen slås för att inte hota bataljonens flank alternativt senare våra logistikdelar. HOTBILD FÖR FLYG För vårt understöd finns det ett antal problem: Det fientliga stationära robot-luftvärnet har slagits ut, men under anfallet mot LZ TALAVERA sköts en F-35:a ner av avancerade robotar så bedömningen är att ett mobilt LV-batteri har överlevt förbekämpningen och har nu grupperat på NORRA halvön. Utöver detta finns det 23mm LV kanoner på flygfältet och organisatorisk i infanteriRegementena finns det en LV-pluton som bär på MANPADS som bedömns vara utspritt på regementet för närskydd. Slutligen har anfallet mot TELOS FLYGFÄLT av 2 PARA blivit inställt pga för kraftigt LV i området, återigen ett tecken på att förbekämpningen inte har gått så bra. Detta innebär att fiendens flygvapen sporadiskt kan verka över ön, så vi har inte total luftherravälde över ön utan det finns risk att fientlig flyg i form av Gripen plan blandar sig i våra operationer.

EGNA FÖRBAND

TASK FORCE MARE är lokaliserad ÖST om Altis och genomför just nu landstigning i NORRA och ÖSTRA sidan med 2 bataljoner, Det skulle skett en luftlandsättning för att slå ut flygplatsen men fientligt LV har varit för starkt så det har inte skett. Vårt kompani, A COY ur 2 ROYAL ANGLIAN har i uppgift att gå iland i NORRA spetsen av ALTIS ÖSTRA sida och anfalla i sydlig riktning, inledningsvis ta flygfältet MOLOS och staden MOLOS samt slå ut fientlig befästning på höjden AGIOS ANDREAS. Vår pluton, 1 PL ur A COY 2 ROYAL ANGLIAN har precis landat på LZ TALAVERA och gör sig redo att anfalla flygfältet MOLOS. 2 PL har tagit LZ TALAVERA och har redan varit i strid och tagit mindre förluster, försvarar i detta nu stranden. 3 PL ligger i reserv bakom oss för att i ett senare skede ta MOLOS tillsammans med 2 PL. B COY och C COY är på väg in från HMS QUEEN ELIZABETH och kommer när A COY tagit MOLOS ta över täten och anfalla mot SOFIA. UNDERSTÖD 2 x F-35 Lighting med mix av robotar, bomber och akan.

CIVILA

Civila finns i området, dock bedöms det att dom kommer hålla sig undan striderna genom att gömma sig i källaren eller ute på landet och bör därmed inte påverka våra operationer nämnvärt.

UPPGIFT

1 PL ur A-COY ska TA FLYGFÄLTET MOLOS, därefter SLÅ fienden grupperad höjderna LIMINORCHI för att slutligen SLÅ fienden försvarsgrupperad på höjden AGIOS ANDREAS. När uppgiften är löst befinner sig 1 PL på höjden AGIOS ANDREAS beredd att på order anfalla mot IRAKLIA i syfte att skydda bataljonens NV flank.

BESLUT

Plutonchefens beslut kommer här.

LOGISTIK

SJUKVÅRD: PlutonsSjv kan ge full heal var som helst, och endast PlutSjv kan ge full heal. Sjv Mtrl finns lastat på gruppen och i Jackals, utöver det kommer mer fyllas på vid MOLOS flygfält. AMMUNITION: Plutonen är tungt lastad med ammunition för att klara första anfallsmålet, MOLOS FLYGFÄLT. När flygfältet är taget kommer CSM (Company Sergeant Major, ansvarig över logistik) att föra fram logistik till flygfältet (lådor spawnar i hangaren). HMS QUEEN ELIZABETH: På Hangarfartyget finns 3 lastbilar för Bränsle, Ammunition samt Reperationer. Båda piloterna är Engineers och i reperationslastbilen finns tool kit. Finns även en traktor på hangarfartyget om planen behöver bogseras runt. Piloterna har one-life men det finns 2 extra plan för arma-situationer. REP RESURSER I FSG är båda förarna engineers och i fordonet finns ett tool kit om man behöver göra reperationer.

LEDNING

Frekvenser enligt rutin 1 PLT = 50Mhz FAC till BADGER = 60Mhz A11 = 110Mhz A12 = 120Mhz A13 = 130Mhz D1 = 140Mhz Badger 1 = 150Mhz (vid behov) Anropsignaler 1 PL Alpha 1-0 1 Grp Alpha 1-1 2 Grp Alpha 1-2 3 Grp Alpha 1-3 FSG Delta 1 (1A och 1B på fordonen) F-35 Badger 1 (11 och 12 på individer) FAC Widow 12